ROZWIĄZANIA


Rozwiązania ENGIE opracowywane są przez zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny technologii energii odnawialnej, procesów biznesowych oraz zarządzania budynkami. Taka mieszanka pozwala nam zaproponować Twojej firmie rozwiązania, które nie tylko obniżają koszty działalności , lecz również pozytywnie wpłyną na środowisko. Wspieramy pomysły i działania naszych Klientów, a także pomagamy im zwiększać zyski firmy! Współpraca z nami to wartość dodana dla każdej firmy, niezależnie od branży.

W centrum zainteresowania ENGIE leżą wszelkiego rodzaju działania polegające na zwiększeniu efektywności energetycznej polskich firm i samorządów. Proponujemy zarówno kompleksowe rozwiązania, jak i pojedyncze działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu różnych gałęzi gospodarki na środowisko jak i podniesienie efektywności energetycznej. Nie zajmujemy się tylko implementacją gotowych rozwiązań – potrafimy również zaprojektować i wdrożyć działania zwiększające efektywność pracy systemów technicznych.

Efektywność energetyczna i inteligentne sieci

Czym właściwie jest ta słynna efektywność energetyczna? Książkowa definicja tego pojęcia głosi, że jest to seria działań, które mają na celu obniżenie zapotrzebowania na energię, która jest niezbędna do wykonania określonej ilości usług lub wyprodukowania towarów. Jednym z elementów pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej w zarządzaniu obiektem są inteligentne sieci. Poprawna obsługa obiektów wyposażonych w tego rodzaju sieci pozwala na scalenie wszelkich działań zwiększających wydajność działania firmy, tym samym redukując jej negatywny wpływ na środowisko.

Obsługa obiektów i projektowanie i wykonawstwo

Nowoczesne miejsce pracy to przestrzeń, w której ciągle zachodzą dynamiczne zmiany. Obsługa obiektów realizowana za pomocą zintegrowanej sieci, dopasowanej do rzeczywistych potrzeb danego miejsca daje szansę na zwiększenie efektywności, I to nie tylko energetycznej, lecz również efektywności działań osób pracujących w danym miejscu. Zastosowanie inteligentnych sieci pozwala na optymalizację zachodzących w Twojej firmie procesów.