SMART CITY – Inteligentne sieci


Inteligentne sieci miejskie

Miasta stoją dziś przed jednym z najważniejszych wyzwań ostatnich lat. Rosnące koszty energii, zwiększające się oczekiwania mieszkańców, pogoń za nowymi technologiami… Aby utrzymać swoją atrakcyjność, muszą nieustannie inwestować w rozwój. Poprawa jakości życia mieszkańców musi jednak iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością i dbałością o środowisko naturalne. ENGIE odpowiada na te potrzeby oferując dostęp do innowacyjnych technologii produkcji energii i nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania systemami ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia. Wspieramy samorządy w budowaniu inteligentnych miast przyszłości udostępniając narzędzia zarządzania sieciami transportu publicznego i komunikacji.

Inteligentne systemy grzewcze i chłodzące

Pomagając miastom w rozwijaniu nowoczesnych sieci grzewczych ENGIE ma swój wkład w obniżanie emisji gazów cieplarnianych o wartości idące w miliony ton rocznie. Sieci są bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze, bardziej elastyczne, a przy tym niezawodne. Rozwiązania ENGIE pozwalają na centralizację systemu i eliminują konieczność instalacji tysięcy indywidualnych kotłów. Zarządzamy 180 sieciami grzewczymi i chłodzącymi w Europie, projektujemy nowe systemy i modernizujemy starą infrastrukturę w celu poprawy jej efektywności energetycznej. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystujemy lokalne, odnawialne źródła energii (biomasa, źródła geotermiczne, systemy solarne i utylizacja odpadów).

Energooszczędne systemy oświetlenia dla miast

ENGIE jest liderem rynku obsługi oświetlenia miejskiego we Francji i uczestniczy w zarządzaniu oświetleniem w ponad 200 miastach na terenie całego kraju. Eksploatuje ponad 600 miejskich sieci oświetleniowych (przeprowadzając w ramach współpracy audyty, diagnostykę, studia, projekty, prace realizacyjne, telemonitoring i modernizacje instalacji). Mamy jasno zdefiniowane cele – wygenerować oszczędności i wdrażać proekologiczne rozwiązania. Zajmujemy się również obsługą iluminacji i oświetlenia okolicznościowego w miastach.

Nowoczesny transport publiczny

Pociąg, autobus, metro, tramwaj, transport na lotnisko… ENGIE towarzyszy swoim klientom we Francji i na całym świecie w realizowaniu projektów w obszarze infrastruktury komunikacyjnej, aby zwiększyć jej przepustowość i zapewnić jej efektywność energetyczną. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania (projekt, realizacja i utrzymanie) w zakresie inżynierii elektrycznej, elektryfikacji, sygnalizacji, telekomunikacji, systemów operacyjnych i integracji technologicznej. ENGIE pomaga miastom sprostać wyzwaniom jutra, aby ich mieszkańcy żyli w komfortowym i przyjaznym otoczeniu.

Sieci teleinformatyczne

ENGIE jest głównym graczem w obszarze technologii IT. Poprzez jednostki zależne, specjalizujące się w systemach infrastrukturalnych i telekomunikacyjnych, pomaga klientom we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań. Jesteśmy aktywni na każdym etapie procesu – projektowania systemu, opracowywania rozwiązań infrastruktury sieciowej, jak również tworzenia odpowiednich narzędzi informatycznych. ENGIE rozwija, integruje i instaluje systemy IT w organizacjach o różnorodnym charakterze – przemyśle, obronności, aeronautyce, przedsiębiorstwach gazowych, telekomunikacyjnych, transportowych oraz samorządach.