Rozwiązania – Inteligentne sieci


Rozwijamy wiele rozwiązań dla inteligentnych miast – SMART CITY

Inteligentne sieci miejskie

Nie ma dwóch jednakowych miast, ale wszystkie stoją przed problemem rozwoju. Pragną utrzymać swoją atrakcyjność, a jednocześnie muszą mieć na uwadze ochronę środowiska, efektywność energetyczną i poprawę jakości życia mieszkańców. ENGIE towarzyszy im w produkcji energii, ogrzewaniu, zarządzaniu systemami chłodzenia i oświetlenia, ale również zarządza sieciami transportu i komunikacji, tak by miasta te stały się inteligentnymi miastami jutra.

Dostarczanie inteligentnych i trwałych systemów grzewczych i chłodzących

Poprzez pomoc miastom w rozwijaniu ich miejskich sieci, ENGIE ma swój wkład w obniżanie emisji milionów ton gazów cieplarnianych każdego roku.

Takie sieci są czystsze, bezpieczniejsze, bardziej elastyczne oraz niezawodne technicznie. Rozwiązania ENGIE pozwalają na uniknięcie instalacji tysięcy indywidualnych kotłów – jesteśmy ekspertem w tej dziedzinie, ENGIE, zarządza 180 sieciami grzewczymi i chłodzącymi w Europie, wyposaża nowe obszary i odnawia stare systemy w celu poprawy ich efektywności energetycznej, używając – na ile to możliwe – lokalnych, odnawialnych źródeł energii (biomasa, źródła geotermiczne, systemy solarne i utylizacja odpadów).

Rozwiązania systemów oszczędnego oświetlenia dla miast

ENGIE jest głównym graczem na rynku oświetlenia miejskiego we Francji i uczestniczy w zarządzaniu oświetleniem w ponad 200 miastach w całym kraju. Eksploatuje również ponad 600 miejskich sieci oświetleniowych (przeprowadzając w ramach tych usług audyty, diagnostykę, studia, projekty, prace realizacyjne, telemonitoring, modernizacje instalacji).
ENGIE projektuje konkurencyjne rozwiązania, stosuje innowacyjne technologie, w celu obniżenia kosztów, zwiększenia atrakcyjności i zagwarantowania czystego otoczenia. I na koniec – ponieważ oświetlenie miejskie uczestniczy w budowaniu wizerunku miast, ENGIE rozwinęła specjalne rozwiązania w tym obszarze (iluminacje, oświetlenie wakacyjne …).

Przemyślenia na temat ruchu miejskiego

Pociąg, autobus, metro, tramwaj, transport na lotnisko… ENGIE towarzyszy swoim klientom we Francji i na całym świecie w projektach infrastruktury komunikacyjnej, aby zwiększyć jej przepustowość, zapewnić efektywność energetyczną. Poprzez dostarczanie kompletnych rozwiązań (projekt, realizacja i utrzymanie) w inżynierii elektrycznej, elektryfikacji, sygnalizacji, telekomunikacji, systemach operacyjnych i integracji technologicznej, ENGIE pomaga swoim klientom spotkać się z wyzwaniami jutra.
W ten sposób pomagamy miastom i ich mieszkańcom wygodnie, bezpiecznie i efektywnie energetycznie poruszać się po mieście.

Sieci Teleinformatyczne

ENGIE jest głównym graczem w technologiach IT. Poprzez swoje jednostki zależne, specjalizujące się w systemach infrastrukturalnych i telekomunikacyjnych, pomaga klientom w aplikacji kompletnych rozwiązań, które zawierają projekt systemu, rozwiązania infrastruktury sieciowej, jak również zastosowanie dedykowanych narzędzi informatycznych. Dla różnych sektorów przemysłu, obronności, aeronautyki, przedsiębiorstw gazowych, telekomunikacyjnych, transportowych, ale również dla lokalnych samorządów, ENGIE rozwija, integruje i lokuje systemy IT we Francji i na świecie.