Rozwiązania – Efektywność energetyczna


Niezależnie od zakresu usług oferowanych naszym klientom, wszystkie rozwiązania powstają z myślą o długoterminowym wpływie na środowisko oraz uwzględniają koszty użytkowania.

Od powstania firmy, zespół ENGIE rozwijał kompetencje w obszarze zarządzania energią. Wiedza inżynierska jest wzbogacana codziennym doświadczeniem techników zajmujących się bieżącą konserwacją systemów.

Poprzez umowy o zarządzaniu energią, ENGIE jest bezpośrednio odpowiedzialne za zużycie energii w setkach budynków, które osiągają z tego tytułu przychody ponad 30 mln EUR. Ponieważ systemy elektromechaniczne są odpowiedzialne za 50% do 65% zużycia energii w budynku, ENGIE koncentruje swoje wysiłki i umiejętności na prawidłowej konserwacji i optymalizacji tych systemów.

Rozpoczęcie kontraktów zarządzania energią zaczyna się od pełnego audytu energetycznego, którego wynikiem jest jasne postawienie celów. Audyt prowadzi przede wszystkim do optymalizacji wszystkich procedur obsługi i konserwacji, zapewniając oszczędności bez konieczności inwestycji. Realizacja celów jest potwierdzana każdego dnia, oraz weryfikowana podczas okresowych wizyt kontrolnych, również przez niezależne instytucje.

W każdym przypadku, optymalizacja istniejących urządzeń jest priorytetem. Dokonana w profesjonalny sposób, zgodnie
z zaleceniami audytu, wpływa na poprawę stanu obiektów i generuje dodatkowe oszczędności.

Relacja z wizyty prezes grupy Pani Isabelle Kocher w Cylergie – marzec 2015 (ang)

Innowacja jest strategicznym wyzwaniem dla ENGIE. To wyzwanie jest realizowane przez ośrodki badawcze Grupy, do których należy ośrodek Cylergie zlokalizowany w okolicach Lyon. To laboratorium hi-tech dedykowane jest maksymalizacji efektywności energetycznej i środowiskowej instalacji grzewczych i systemów ciepłowniczych, a także rozwojowi odnawialnych źródeł energii.

Cylergie opracowuje innowacyjne rozwiązania i przekazuje swoją wiedzę do zespołów ENGIE w takich kwestiach jak efektywność energetyczna i środowiskowa, systemy ciepłownicze i chłodzenia, ochrona środowiska, korzystanie z odnawialnych źródeł energii w tym energii pochodzącej z drewna, zarządzanie ryzykiem technicznym, wpływ na środowisko w odniesieniu do tych obiektów zarządzanych przez zespoły ENGIE .

ENGIE będąc liderem rynku efektywności energetycznej w Europie opracowało wiele autorskich rozwiązań w tej dziedzinie. Na bazie wieloletnich doświadczeń płynących od naszych klientów, wywodzących się z różnych segmentów rynku, opracowaliśmy autorski system ECOP umożliwiający obniżenie kosztów utrzymania obiektów. Tworząc ten system skierowaliśmy naszą uwagę na łatwość obsługi i jego przejrzystość, tak aby był on przyjazny dla codziennych użytkowników. Dzięki współczesnemu, przyjaznemu interfejsowi, integracji z urządzeniami mobilnymi, jest on szczególnie atrakcyjną alternatywą do tradycyjnych systemów oferowanych przez dostawców.

ENGIE jest w stanie dostosować proponowane rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, niezależnie od posiadanej przez nich infrastruktury.

Wydajność energetyczna budynków jest istotnym czynnikiem w walce z globalnym ociepleniem, ENGIE pomaga w zaimplementowaniu wysoko wydajnych i pro ekologicznych rozwiązań dla każdego typu budynków (szkoły, kampusy, budynki administracyjne, muzea, centra danych lub centra biznesowe). Audyty energetyczne, zastosowanie systemów zbierania danych o zużyciach pozwalają na skuteczną optymalizację wykorzystania energii.

Wsparcie dla rozwoju “zielonych miast”

Dzięki szerokiemu zakresowi usług, ENGIE pomaga podwyższać wydajność energetyczną wspierając zrównoważony rozwój lokalnej społeczności, a tym samym wartość samych nieruchomości (administracyjnych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych czy biurowych).

Cel ten jest osiągany poprzez zestaw rozwiązań dotyczących eksploatacji sieci grzewczo-chłodzących, z użyciem energii odnawialnej. W ten sposób ENGIE uczestniczy w ciągłym rozwoju miejskiego kapitału.

Optymalizacja zużycia energii w nieruchomościach

ENGIE towarzyszy partnerom publicznym we wprowadzaniu nowej polityki środowiskowej, finansowej i socjalnej w obiektach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, budynki administracyjne). ENGIE proponuje coś więcej niż usługi inżynieryjne, czy eksploatacyjne. ENGIE oferuje kontrakty energetyczne, z gwarancją efektu szczególnie w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.

Model dla firm serwisowych

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w sektorze publicznym ENGIE może oferować firmom całościowe pakiety serwisowe, dostosowane idealnie do potrzeb i oczekiwań – banków, firm ubezpieczeniowych, centrów handlowych, dużych kompleksów biurowych, hoteli, centrów danych. ENGIE rozwinęła dedykowane oferty i narzędzia, odpowiadajace specyficznym potrzebom każdego klienta.

Pomoc mieszkańcom w kierunku obniżania kosztów eksploatacyjnych

ENGIE pomaga właścicielom, najemcom i administratorom nieruchomości ulepszać istniejące budynki oraz kontrolować koszty. Całościowa oferta ENGIE oferuje zarówno rozwiązania zarządzania energią w obszarze dystrybucji, jak i optymalizacji jej wytwarzania. ENGIE oferuje również działania zorientowane na podnoszenie wiedzy i zwiększanie świadomości użytkowników, poprawę i modernizację instalacji, termorenowacje budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, czy budowę i modernizacje sieci ciepłowniczych w skali lokalnej lub miejskiej.