Efektywność energetyczna


Zwiększanie efektywności energetycznej budynku to proces, który ma na celu obniżenie zapotrzebowania na energię. Jego cele definiują dwie podstawowe wartości: oszczędność i redukcja negatywnego wpływu na środowisko, powiązana z walką z globalnym ociepleniem. Jesteśmy ekspertami we wdrażaniu rozwiązań optymalizujących zużycie energii. Nasi specjaliści łączą kompetencje inżynierskie z praktyczną wiedzą i doświadczeniem, zdobytym przez ENGIE w trakcie realizacji setek projektów. Systemy elektromechaniczne są odpowiedzialne za 50% do 65% zużycia energii w budynku, ENGIE koncentruje swoje wysiłki i umiejętności na ich prawidłowej konserwacji i optymalizacji. Nasz know-how oznacza wymierne korzyści dla klientów.

Jak wygląda proces optymalizacji efektywności energetycznej budynku?

  • Audyt energetyczny i analiza danych

  • Zdefiniowanie celów

  • Optymalizacja procedur i konserwacji – wykorzystanie aktualnego potencjału bez konieczności inwestycji w infrastrukturę

  • Rekomendacja w zakresie wdrożenia dodatkowych rozwiązań

  • Bieżący monitoring realizacji celów

  • Raportowanie

Innowacyjność to fundament strategii ENGIE. Inwestujemy w badania i rozwój, by oferować klientom najnowocześniejsze rozwiązania na rynku. Prace w obszarze R&D są realizowane w licznych ośrodkach badawczo-rozwojowych na świecie, takich jak Cylergie, zlokalizowany w okolicach Lyonu. Celem tego ultranowoczesnego laboratorium jest maksymalizacja efektywności energetycznej i środowiskowej instalacji grzewczych i systemów ciepłowniczych, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

ENGIE jako europejski lider rynku rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną jest autorem wielu innowacji w tej dziedzinie. Na bazie wieloletnich doświadczeń współpracy z klientami z bardzo zróżnicowanych branż opracowaliśmy autorski system ECOP, umożliwiający obniżenie kosztów utrzymania obiektów. Jego główne atuty to łatwość obsługi, przejrzysty interfejs i kompatybilność z urządzeniami mobilnymi. System spotyka się z dobrym przyjęciem ze strony użytkowników i jest pozytywnie oceniany na tle produktów innych dostawców.