ENGIE dla mieszkańców


Specjaliści ENGIE pomagają właścicielom, najemcom i administratorom nieruchomości obniżyć koszty eksploatacyjne wynikające ze zużycia energii. Oferta ENGIE to rozwiązania optymalizujące zarządzanie energią w obszarze dystrybucji, jak również działania zorientowane na podnoszenie wiedzy i zwiększanie świadomości użytkowników, poprawę i modernizację instalacji, termorenowację budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz budowę i modernizacje sieci ciepłowniczych w skali lokalnej lub miejskiej.