Polityka prywatności


 

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ,,RODO”), informujemy

1. Administratorzy danych

1.1. Administratorami Państwa danych osobowych są:

a) ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000058191, posiadającą NIP 8522434090, o kapitale zakładowym 13.830.000 zł,

b) ENGIE Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018908, posiadającą NIP 5212685755, o kapitale zakładowym 17.900.000 zł,

c) ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135258, posiadającą NIP 6312357672, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł,

d) ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094197, posiadającą NIP 8390007728, o kapitale zakładowym 57 055 500 zł,

e) ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000346744, posiadającą NIP 8393116292, o kapitale zakładowym 100.000 zł,

f) ENGIE Złotów Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem nr 3, 77-400 Złotów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064214, posiadającą NIP 7671433965, o kapitale zakładowym 10.500.000 zł,

g) ENGIE Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000184233, posiadającą NIP 9532459399, o kapitale zakładowym 496.500,00 zł,

h) ENGIE SAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowskiej 312, 03-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710726, posiadającą NIP 9522080379, o kapitale zakładowym 24.708.979,12 zł,

i) Electrabel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058780, posiadającą NIP: 8661532643, o kapitale zakładowym 50.000 zł,

j) Kaliente Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635072, posiadającą NIP: 5213746246, o kapitale zakładowym 5.000 zł,

k) EZE 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000651961, posiadającą NIP: 7010640963, o kapitale zakładowym 12.800.000 zł,

l) EZE 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000644438, posiadającą NIP: 5213753453, o kapitale zakładowym 5.000 zł,

m) EZE 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643162, posiadającą NIP: 5272783361, o kapitale zakładowym 500.000 zł,

n) EZE 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000680382, posiadającą NIP: 5213783253, o kapitale zakładowym 5.000 zł,

o) EZE 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890534, posiadającą NIP: 9542824860, o kapitale zakładowym 5.000 zł,

p) EZE 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000887361, posiadającą NIP: 9542824179, o kapitale zakładowym 5.000 zł,

q) Radium PV Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000685880, posiadającą NIP: 9671398721, o kapitale zakładowym 320.000 zł,

r) KT Wind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000571723, posiadającą NIP: 8513186801, o kapitale zakładowym 5.000 zł,

s) Solar West Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486223, posiadającą NIP: 7481587599, o kapitale zakładowym 5.000 zł, w ramach zawartej umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi, zwani dalej „Współadministratorami”.

2. Kontakt z Administratorami

2.1. Z każdym z Współadministratorów może się Pani/Pan kontaktować pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty pisząc na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

3. Odbiorcy Danych

3.1. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organy publiczne), a także podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Współadministratorów, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczyć będą usługi niezbędne do należytego wykonania umowy (np. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze, audytorskie, prawne, księgowe, pocztowe).

3.2. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ENGIE mającym siedzibę w Polsce; naszym kontrahentom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp., naszym podwykonawcom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług.

4. Cel przetwarzania danych

4.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu prowadzenia procesu rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) w celu udziału w przyszłych rekrutacjach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na stanowiska pracy w Grupie, do czasu wycofania zgody.. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy;

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e) w celu usprawnienia współpracy między spółkami, realizacji programów grupowych w ramach HR, raportowania i analiza HR i BHP, finansowych, prawnych, podatkowych, zarządczych, organizacyjnych, PR-owych i innych wynikających z działalności w ramach grupy kapitałowej będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu prowadzenie projektów inwestycyjnych, przegotowywanie ofert w postępowaniach przetargowych, zlecanie usług outsourcingowych, czasowe udostępnianie własnych pracowników i współpracowników, organizowanie szkoleń, konkursów dla pracowników, konferencji i imprez integracyjnych, prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających i audytów, sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi, minimalizacja kosztów szkoleń pracowników, usprawnienie komunikacji między Stronami, poprawa efektywności czasu pracy, prewencji przeciwwypadkowej, organizowania konkursów dla członków rodzin pracowników, dostępu i korzystania z aplikacji IT, platform internetowych i baz danych, wsparcie oraz monitorowanie usług IT, sieci IT oraz infrastruktury będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie obowiązku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217)(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

h) w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej, na podstawie obowiązku z art. 94 pkt 9a, 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

i) na podstawie obowiązku z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2022 poz. 504) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

j) w celach analitycznych lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej Współadministratorów], możliwości porównywania jakości i sposobu świadczonych usług pomiędzy Spółkami w ramach grupy ENGIE, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

k) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

l) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

m) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

n) w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5. Okres przechowywania danych

5.1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa.

5.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy.

5.4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.

6. Prawa osób

6.1. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.

6.2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów (czyli tam, gdzie przywołujemy uzasadniony interes, ale z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) opisanych powyżej.

6.3. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6.5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Postanowienia ogólne

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym zacytowanych aktów prawnych, w pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich są one zbierane przez Wspódministratora.

Niepodanie przez Państwa danych powoduje brak możliwości realizacji celów, do jakich są one zbierane, a wskazanych powyżej.

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.