ENGIE w Polsce


Wspieramy klientów w Polsce już od lat 90. Stawiamy na innowacyjność i rozwijanie palety oferowanych usług, dzięki czemu grono zadowolonych klientów ENGIE stale rośnie.

Doskonale rozumiemy, że potrzeby naszych klientów różnią się i w dużym stopniu zależą od kontekstu lokalnego. Jesteśmy obecni w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju, ponieważ chcemy zapewnić partnerom optymalny dostęp do naszych wyspecjalizowanych ekspertów.

Siłą ENGIE są ludzie. Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wdrażania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną, wytwarzania i dystrybucji energii, prac studyjnych i projektowych oraz realizacji złożonych projektów inwestycyjnych. Nasi specjaliści zajmują się również profesjonalną, długoterminową obsługą obiektów budowlanych o zróżnicowanym profilu. Wykorzystujemy potencjał grupy kapitałowej ENGIE, który pozwala nam być jednym z wiodących uczestników rynku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. Zapewniamy samorządom na terenie całego kraju usługi kompleksowego doradztwa w zakresie PPP. Przynależność do grupy kapitałowej ENGIE to dla naszych partnerów gwarancja bezpieczeństwa i stabilności.

Centra kompetencji ENGIE na terenie Polski:

ENGIE Services – obsługa i utrzymanie obiektów, oferta dla miast i samorządów

ENGIE Services, Oddział SAR – Kompleksowa obsługa techniczna budynków, szpitali, data centers

ENGIE EC Serwis – usługi zintegrowane dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

ENGIE EC Slupsk – produkcja energii i zaopatrzenie w ciepło

ENGIE Złotów – produkcja i dystrybucja energii cieplnej

ENGIE Zielona Energia – odnawialne źródła energii, obrót energią

ENGIE ELEKTROMONTAŻ – instalacje elektryczne, niskoprądowe, AKAPIA

Kluczowe dane dotyczące działalności ENGIE w Polsce:

·        ponad 2,8 mld PLN – roczne obroty grupy ( dane za 2022 rok)

·        ponad 1200 – portfel klientów

·        ponad 5 mln m2 – łączny wolumen obsługiwanych powierzchni

·        ponad 21.000 – gospodarstwa domowe, do których dostarczane jest ciepło

·        12 województw – ze stałą obecnością ekip serwisowych

·        8 – biura na terenie kraju

·        ponad 1030 – pracownicy grupy

ENGIE jest również udziałowcem innych podmiotów związanych z rynkiem wytwarzania energii oraz dostarczania rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.