ENGIE na świecie


Wszystko zaczęło się jeszcze w XIX w. od założenia Societe Generale des Pays Bas.

W wyniku przemian w roku 2001 grupa przyjęła nazwę SUEZ. W 2008 r. połączyła się z koncernem Gas de France i została przemianowana na GDF SUEZ.

gdfsuez

Rok 2015 był przełomowy. Grupa obrała nowe kierunki działania na dalsze lata, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie wizerunku i nowej nazwie – ENGIE. Proces zmiany, który został zainicjowany we Francji, jest stopniowo wdrażany w pozostałych krajach i regionach.

ENGIE rozwija działalność operacyjną w obszarze dystrybucji energii i gazu naturalnego oraz usług energetycznych. Strategia grupy jest zgodna z modelem opartym na zrównoważonym wzroście i niskoemisyjnej produkcji energii.

Priorytety ENGIE:

 • zwiększanie dostępu do zrównoważonej energii
 • adaptacja do zmian klimatu
 • bezpieczeństwo dostaw energii i racjonalne zużycie

Klienci ENGIE to podmioty o różnej skali i specyfice – samorządy, odbiorcy indywidualni i biznes. Wysokowydajne i innowacyjne rozwiązania oferowane przez grupę dotyczą 4 głównych obszarów:

 • energia odnawialna
 • efektywność energetyczna
 • naturalny i skroplony gaz
 • cyfrowa technologia

Strategiczne cele i obszary sprzyjające budowaniu długoterminowego zrównoważonego rozwoju, zdefiniowane przez ENGIE:

 • stać się wzorcem optymalizacji energetycznej w rozwijających się (wschodzących) krajach
 • kłaść nacisk na pozyskiwanie energii z niezależnych, lokalnych źródeł
 • zwiększać obecność niezależnych źródeł produkcji energii w łańcuchu dostaw
 • zwiększać globalną obecność grupy w serwisie energetycznym.

Jakie kroki podejmujemy, by ugruntować pozycję lidera procesu globalnej zmiany w obszarze nowoczesnej energetyki?

 • ENGIE promuje rozwiązania sprzyjające zwiększeniu efektywności energetycznej
 • Grupa jest liderem wdrażania rozwiązań obniżających emisję CO2 dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, rozwojowi nowych rozwiązań technologicznych oraz cyfryzacji

Energetyka, Gaz, Usługi. Trzy podstawowe obszary działania ENGIE, dzięki którym grupa zajmuje wiodącą pozycję na świecie i w Europie.

1. Energetyka

 • Największy na świecie niezależny dostawca energii elektrycznej
 • Szósty największy dostawca w Europie
 • 115,3 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
 • 10,5 GW w budowie

2. Gaz

 • Trzeci największy sprzedawca gazu w Europie
 • Największa sieć dystrybucyjna w Europie

3. Usługi

 • Największy na świecie dostawca usług związanych z efektywnością energetyczną
 • Operator 230 miejskich sieci
 • 140 mln m2 – łączny wolumen powierzchni zarządzanych budynków

ENGIE jest jedynym przedsiębiorstwem z sektora energetycznego, które podjęło konkretne zobowiązanie w kwestii redukcji emisji CO2. Grupa zamierza zredukować emisję CO2 o 10% do roku 2020 we wszystkich swoich elektrowniach.

Więcej informacji nt. ENGIE