KONTAKT


ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Tel: 32 603 05 99
cofely@cofely.pl
www.engie-zielonaenergia.pl

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk
tel: 59 848 63 00
Pogotowie Ciepłownicze 993
sekretariat@ecslupsk.pl
www.engie.slupsk.pl
ENGIE EC serwis Sp. z o.o.
ul. Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk
tel: 59 847 44 80
Pogotowie techniczne 993
sekretariat.ecserwis@ecslupsk.pl
www.engie-ecserwis.pl
ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o.
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
tel: 32 231 48 83
gliwice@cofely-elektromontaz.pl
www.engie-elektromontaz.pl
 ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz
tel: 52 362 77 20
bydgoszcz@cofely-elektromontaz.pl
www.engie-elektromontaz.pl
ENGIE Złotów Sp. z o.o.
ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Tel.: 67 263 29 69

www.cofely-zlotow.com

ENGIE Term Sp. z o.o.
ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Tel.: 67 263 35 44
www.engie-term.pl
ENGIE Services Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Tel.: 22 375 97 40 ( do 44)
ENGIEServices_PL@engie.com
www.engie-services.pl

SAR PW Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 97,

04-761 Warszawa

tel. 22 615-70-74; fax. 22 615-77-15

www.sarserwis.pl

 

 

 

ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 58, 00-717 Warszawa
Tel: 22 851 97 40
info@engie-instalacje.pl
www.engie-instalacje.pl