CONTACT


 

ENGIE Services Sp. z o.o.
ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa
Tel.: 22 615 70 74
ENGIEServices_PL@engie.com
www.engie-services.pl
ENGIE Services Sp. z o.o. Oddział SAR w Warszawie
ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa
tel. 22 615 70 74; fax. 22 615 77 15
sarserwis@sarserwis.pl
www.sarserwis.pl
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Tel: 32 603 05 99
www.engie-zielonaenergia.pl
ENGIE Złotów Sp. z o.o.
ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Tel.: 67 263 29 69
www.engie-zlotow.pl
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk
tel: 59 848 63 00
Pogotowie Ciepłownicze 993
sekretariat.ec@engie.com
www.engie.slupsk.pl
ENGIE EC serwis Sp. z o.o.
ul. Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk
tel: 59 847 44 80
Pogotowie techniczne 993
sekretariat.ecs@engie.com
www.engie-ecserwis.pl
ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o.
Oddział Gliwice
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
tel: 32 231 32 94
gliwice@engie-elektromontaz.pl
www.engie-elektromontaz.pl
ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz
tel: 52 362 77 20
bydgoszcz@engie-elektromontaz.pl
www.engie-elektromontaz.pl