Recruitment policy


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

 

Wskazanie Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest ENGIE TECHNIKA INSTALACYJNA SP. Z O.O. (dalej ENGIE), z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-7287 Warszawa, KRS 0000200970.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może skontaktować się z administratorem przy pomocy adresu e-mail: ETI.inspektorODO@engie.com, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane przez Ciebie stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. maksymalnie do trzech miesięcy po zamknięciu procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą udostępnianie na zewnątrz Spółki podmiotom współpracującym i świadczącym usługi dla administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym do profilowania.