Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ENGIE Polska a Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie


Dzisiejsze uroczyste podpisanie porozumienia to początek współpracy pomiędzy Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie i światowym liderem transformacji energetycznej Grupą ENGIE w Polsce.

 

Wymiana doświadczeń i dyskusja nauki z biznesem jest dziś nieodłączną częścią rozwoju gospodarczego. Biznes chce być konkurencyjny i innowacyjny, zależy mu na konstruktywnym działaniu i szybkim reagowaniu na zewnętrzne potrzeby. Podobnie jest z uczelnią – również chce być konkurencyjna i innowacyjna, dba o to, by nadążać za zmieniającą się rzeczywistością.

 

– Firma ENGIE, będąca światowym liderem w zakresie transformacji energetycznej, produkcji i wykorzystania energii, w niedalekiej przyszłości realizować będzie w ramach projektu SilVirCo inwestycję budowy biogazowni w Głogowie. Podpisanie porozumienia z firmą ENGIE stanie się dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie atrakcyjną szansą na rozwój nowego obszaru kształcenia w zakresie wytwarzania energii niskoemisyjnej. Chcąc nadążać za wyzwaniami i potrzebami współczesnego świata, wspólnie będziemy realizować postanowienia wynikające z zawartego porozumienia, polegające na organizowaniu konferencji, warsztatów i paneli dyskusyjnych, związanych z profilem działalności naszego partnera. Nasza współpraca wpisuje się w misję Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, którą jest „zapewnienie kształcenia na poziomie europejskim, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności i biznesu” – mówi dr Katarzyna Rusak, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.

 

Dzięki połączeniu wiedzy, zasobów, kompetencji zarówno uczelniom, jak i firmom łatwiej jest odpowiadać na nowe wyzwania. Charakter działalności ENGIE i wydziałów prowadzonych w Akademii w Głogowie są bardzo spójne. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, minimalizacja śladu węglowego to pojęcia, które wybrzmiewają w uczelnianych aulach, a na co dzień są wdrażane przez ENGIE, lidera transformacji energetycznej.

 

– W ENGIE Polska uważamy, że współpraca między sektorem biznesowym i naukowym jest kluczowa w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Nasze spółki aktywnie i chętnie nawiązują współpracę z uczelniami, szkołami branżowymi i stowarzyszeniami naukowymi w całej Polsce. Nasze działania obejmują również edukację ekologiczną. W ramach tej współpracy organizujemy zajęcia i warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w różnych miastach. Wspieramy edukację i zyskujemy możliwość pozyskania wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie szeroko pojętej energetyki. Mam nadzieję, że podpisane dziś porozumienie z Państwową Akademią Nauk Stosowanych z Głogowie przyczyni się do długoletniej współpracy między uczelnią i naszymi spółkami ENGIE Polska w zakresie wymiany wiedzy, innowacji i osiągnięć, budowania relacji i oraz możliwości odbywania praktyk, staży przez studentów w naszych spółkach, jak również współorganizacji branżowych warsztatów i spotkań – mówi Jan Woźniak, dyrektor zarządzający ENGIE Polska.

 

Tego typu współpraca przynosi wiele korzyści obu stronom. Dla firmy to między innymi dostęp do wyników badań prowadzonych przez uczelnię. Udział przedstawicieli biznesu w radach uczelni czy radach programowych pozwala na ulepszanie programów kierunków czy tworzenie nowych specjalności i bieżące dostosowywanie ich do trendów rynkowych. Dzięki temu absolwenci są lepiej przygotowani do wymagań rynku pracy. Poznanie firmy, jej wymagań i oczekiwań jeszcze w czasie trwania studiów pozwala studentom dopasować posiadaną wiedzę i kompetencje do oczekiwań przyszłych pracodawców.

 

– Zmieniający się „świat energetyczny” potrzebuje oparcia o wiedzę, doświadczenie, ale także o naukę. Potrzebuje również bardzo dobrych fachowców. To naturalne więc, że chcemy dzielić się wiedzą i kompetencjami ENGIE w obszarach, w których działa Grupa. Możemy pokazywać nasze międzynarodowe osiągnięcia i praktyki, ale także zachęcać do wspólnego budowania niskoemisyjnego świata wchodzących na rynek nowych specjalistów, jakich kształci tutaj PANS. Nasza współpraca rozpoczęła się już na początku marca udziałem ekspertów z ENGIE w konferencji z okazji Światowego Dnia Inżyniera. Dzisiaj także spotkaliśmy się ze studentami podczas specjalnych warsztatów. Takie porozumienie to korzyści dla obu stron – mówi Przemysław Chryc, dyrektor ds. rozwoju biznesu i strategii ENGIE Zielona Energia.

 

Nawiązanie współpracy może dać początek wielu wspólnym inicjatywom, takim jak praktyki, staże, projekty, specjalistyczne warsztaty czy konferencje.

 

– Nauka jest najbardziej efektywna, kiedy przyswajamy wiedzę na różne sposoby, dlatego zależy nam na wspólnym organizowaniu konferencji, warsztatów tematycznych oraz szkoleń. Porozumienie podpisane z naszym nowym partnerem ułatwi transfer wiedzy między studentami i praktykami – specjalistami. Wspólnie stworzymy przestrzeń, w której zapewnimy studentom możliwość rozwoju oraz zdobycia nowych kompetencji. Działania w ramach podjętej współpracy z pewnością podniosą konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy – mów dr inż. Elżbieta Banaczyk, prorektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.

Grupa ENGIE jest już obecna w Głogowie. W przemysłowej części miasta będzie realizować projekt SilVirCo, czyli budowę biometanowni. Inwestycja ta pozwoli na rozwój gospodarczy Głogowa na wielu poziomach.

 

– Cieszę się, że Grupa ENGIE oprócz budowy jednej z największych w Polsce biometanowni, włączyła się także w inne formy aktywności w naszym mieście. Dzisiejsze porozumienie przyniesie wymierne korzyści zaangażowanym stronom oraz miastu. Z jednej strony pozwoli uczelni na dostęp do praktycznej wiedzy i doświadczenia oraz realizacji badań i projektów o wysokim potencjale wdrożeniowym, z drugiej strony Grupa ENGIE uzyska wykwalifikowane kadry o odpowiednich umiejętnościach, a badania prowadzone przez PANS pozwolą na opracowanie nowych technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii. Właśnie te źródła odgrywają coraz większą rolę w polskim systemie energetycznym, dlatego też mam nadzieję, że współpraca ta będzie się owocnie rozwijać, przynosząc konkretne korzyści dla nas wszystkich – powiedział Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.

 

– Bardzo się cieszę z dzisiejszego podpisania porozumienia pomiędzy Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie oraz Grupą ENGIE. PANS to nasz wieloletni, sprawdzony partner, z którym regularnie współpracujemy w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Z Grupą ENGIE połączyliśmy siły w sierpniu ubiegłego roku, kiedy w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy podpisaliśmy list intencyjny w sprawie utworzenia w przemysłowej części Głogowa nowoczesnej instalacji do produkcji biometanu. Pozyskane ekologiczne paliwo ograniczy emisję gazów i umożliwi dostęp do tańszej energii dla firm, na co najczęściej zwracają uwagę potencjalni inwestorzy. LSSE buduje Park Przemysłowy Głogów, który będzie wielkim wzmocnieniem potencjału tego regionu. Wierzę, że wielowymiarowa współpraca edukacji i biznesu przyniesie korzyści nie tylko dla Głogowa, ale też dla całego Dolnego Śląska – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.