ENGIE podpisuje umowę zakupu 103 MW aktywów wiatrowych w Polsce


W dniu 28 07 2023, ENGIE w Polsce, z międzynarodowej Grupy ENGIE, działającej w
obszarze niskoemisyjnej energii i usług, podpisała warunkową umowę z RP GLOBAL
HOLDING POLAND S.L i MARGUERITE WIND POLSKA S.A.R.L. na zakup 103 MW
lądowych farm wiatrowych. Zamknięcie transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgody
od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Działalność ENGIE w Polsce jest oparta m.in. na: rozwoju, inwestycjach i zarządzaniu
projektami odnawialnymi oraz obrocie energią elektryczną. W wyniku tej transakcji,
Spółka będzie właścicielem i operatorem aktywów związanych z wytwarzaniem energii
odnawialnej z lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy 323
MW i w dalszym ciągu będzie się rozwijać, mając przed sobą znaczący portfel
projektów”.

Piotr Rogóż – Prezes Zarządu ENGIE Zielona Energia powiedział: „Dzięki tej
akwizycji, rozwijamy nasze aktywa w Polsce w zakresie projektów wiatrowych.
Podpisana właśnie transakcja na zakup farm wiatrowych uzupełnia nasze portfolio
lądowych projektów wiatrowych o kolejne 103 MW.”

Link do komunikatu: https://www.engie-zielonaenergia.pl/pdf/dokumenty/2023_07_31_Komunikat_Pasadena.pdf