ENGIE Zielona Energia nabywa w Polsce kolejne farmy fotowoltaiczne


27 lutego 2023 r. ENGIE Zielona Energia (EZE), sfinalizowała kolejną transzę transakcji w ramach umowy z Columbus Energy SA (CE) podpisanej w grudniu 2022 r. na zakup projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW.

W drugim etapie podpisanej umowy EZE nabyła od CE udziały w 12 spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,5 MW. Wartość transakcji wyniosła ponad 70 mln zł. Kolejne transze zostały zaplanowane na dalszą część 2023 r.

„Konsekwentnie rozwijamy nasze portfolio w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zrealizowana w dniu 27 lutego 2023 r. z CE druga transza umowy powiększyła nasz portfel farm fotowoltaicznych w Polsce  do ponad 63 MW” – wspomina Piotr Rogóż, Prezes Zarządu EZE.

Działalność, jaką prowadzi w Polsce EZE to: wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), sprzedaż energii elektrycznej i gazu do klientów biznesowych, zarządzanie portfelem i obrót energią elektryczną. EZE jest właścicielem i operatorem 4 farm wiatrowych: Jarogniew-Mołtowo 20,5 MW, Wartkowo 30,75 MW, Dąbrowice 35,75 MW, Pągów 51MW. W portfelu spółki, przed zrealizowaną drugą transzą transakcji, znajdowały się farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 45,8 MWp. Roczna produkcja energii elektrycznej z aktywów odnawialnych EZE wynosi ponad 400 GWh.