ENGIE nabywa w Polsce portfel farm fotowoltaicznych o mocy 102.5 MW


22 grudnia 2022 r. ENGIE Zielona Energia (EZE), podpisała umowę z Columbus Energy SA na zakup 100% udziałów w spółkach celowych Columbus, które posiadają projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW.

 

  • Pierwsza transza transakcji obejmuje nabycie udziałów spółek celowych mających projekty o łącznej mocy 32,8 MW. Kolejne transze transakcji zostały zaplanowane na 2023 r.
  • Łączna wartość transakcji wynosi 97,6 mln euro.

 

Podpisana w grudniu 2022 r. umowa to ważny krok w kierunku realizacji globalnej strategii ENGIE, budowania pozycji światowego lidera transformacji energetycznej poprzez rozwój i wspieranie technologii i rozwiązań zero- i niskoemisyjnych. Ta transakcja umożliwi EZE produkcję ponad 110 000 MWh czystej energii rocznie.

 

„Nabycie projektów o mocy 102,5 MW od Columbus oraz budowa blisko 35 MW projektów fotowoltaicznych rozwijanych przez EZE niemal podwoi moce źródeł odnawialnych spółki na koniec 2023  roku   – podkreśla Piotr Rogóż – Prezes Zarządu ENGIE Zielona Energia. To ważny krok w kierunku realizacji celu zwiększenia przez ENGIE mocy zainstalowanej na całym świecie w źródłach OZE do 50 GW w 2025 r. oraz do 80 GW w 2030 r.”

 

Działalność, jaką prowadzi w Polsce ENGIE Zielona Energia to: wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), sprzedaż energii elektrycznej i gazu do klientów biznesowych, zarządzanie portfelem i obrót energią elektryczną. Właściciel 4 farm wiatrowych: Jarogniew-Mołtowo 20,5 MW, Wartkowo 30,75 MW, Dąbrowice 35,75 MW, Pągów 51MW. W portfelu EZE przed transakcją znajdowało się 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 13 MWp. Roczna produkcja energii z aktywów odnawialnych EZE wynosi ok. 400 GWh.