Umicore i ENGIE podpisują długoterminową umowę PPA na dostawę energii odnawialnej do fabryki materiałów katodowych Umicore w Polsce


ENGIE i międzynarodowa grupa technologii materiałowych Umicore podpisały długoterminową umowę korporacyjną (PPA) na dostawę energii odnawialnej do nowej fabryki Umicore zlokalizowanej w Nysie. Będzie to pierwsza fabryka w Europie  produkująca materiały katodowe, kluczowe elementy akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych.

ENGIE będzie dostarczać zieloną energię ze swojej farmy wiatrowej w Pągowie, zlokalizowanej w województwie opolskim, 80 km od Nysy. Farma wiatrowa Pągów została uruchomiona w 2012 roku.

To pierwsza umowa PPA podpisana z klientem przemysłowym przez ENGIE w Polsce. Umowa PPA umożliwi ENGIE zabezpieczenie efektywności ekonomicznej farmy wiatrowej po zakończeniu obecnego programu wsparcia. Jednocześnie umowa PPA przyczyni się do realizacji strategii Umicore dotyczącej dojścia do neutralności węglowej do 2035 r. i zapewni długoterminowe dostawy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla fabryki w Nysie. Umicore jest liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju, prowadzi  projekty dotyczące energii odnawialnej, a jej zaangażowanie przyczynia się do maksymalizacji żywotności odnawialnych źródeł energii w polskiej sieci.

Fabryka Umicore w Nysie jest pierwszym zakładem produkującym materiały katodowe w Europie, który wkrótce zostanie uruchomiony. Rozpoczęcie produkcji komercyjnej spodziewane jest pod koniec roku. Od początku działalności nowa fabryka Umicore będzie korzystać w 100% z zielonej energii.

Eric Stab, dyrektor generalny ENGIE North, South and Eastern Europe: „Jako jeden z najbardziej uprzemysłowionych krajów w Europie, Polska będzie miała kluczowe znaczenie dla europejskiej strategii dotyczącej neutralności węglowej. ENGIE, jako wiodący producent energii odnawialnej, widzi wiele możliwości rozwoju korporacyjnych umów PPA w Polsce w nadchodzących latach, biorąc pod uwagę zobowiązania dotyczące redukcji emisji podjęte przez wiele międzynarodowych i polskich firm. Cel i strategia ENGIE są w pełni zgodne z tymi założeniami, a ENGIE jest gotowa wspierać Umicore, jednego z naszych długoletnich klientów w Belgii, w osiągnięciu neutralności węglowej w Polsce”.

Marc Grynberg, dyrektor generalny Umicore: „Jesteśmy bardzo dumni, że nasza fabryka  materiałów katodowych, pierwsza w Europie, od początku produkcji będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki temu Umicore znacznie wyprzedza swoich konkurentów. Jest to ważny krok w naszym dążeniu do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2035 r.”

 

O UMICORE :

Umicore jest międzynarodową grupą zajmującą się technologią materiałową i recyklingiem. Jej działalność koncentruje się na obszarach zastosowań, w których specjalistyczna wiedza z zakresu materiałoznawstwa, chemii i metalurgii odgrywa ważną rolę. Jej działalność jest zorganizowana w trzech grupach biznesowych: Kataliza, Technologie Energetyczne i Powierzchniowe oraz Recykling. Każda grupa biznesowa podzielona jest na zorientowane na rynek jednostki biznesowe oferujące materiały i rozwiązania, które znajdują się w czołówce nowych osiągnięć technologicznych i są niezbędne w codziennym życiu.

Umicore generuje większość swoich przychodów i poświęca większość prac badawczo-rozwojowych na rzecz materiałów związanych z czystą mobilnością i recyklingiem. Nadrzędny cel Umicore, jakim jest tworzenie zrównoważonych wartości, opiera się na ambicji opracowywania, produkcji i recyklingu materiałów w sposób, który wypełnia misję firmy: tworzenia materiałów dla lepszego życia.

Działalność przemysłowa i handlowa Umicore, jak również działalność badawczo-rozwojowa, są zlokalizowane na całym świecie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę globalnej bazie klientów. W 2020 roku Grupa osiągnęła przychody (bez uwzględnienia metalu) w wysokości 3,2 mld EUR (obrót w wysokości 20,7 mld EUR) i obecnie zatrudnia 10 800 pracowników.

Więcej informacji:

Relacje Inwestorskie

Saskia Dheedene          +32 2227 72 21                       saskia.dheedene@umicore.com\

Eva Behaeghe              +32 2 227 70 68                       eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck            +32 2 227 74 34                     aurelie.bultynck@umicore.com

Relacje z mediami

Agata Czechowska       + 48 884 201 892                      agata.czechowska@umicore.com

Marjolein Scheers         +32 2 227 71 47                       marjolein.scheers@umicore.com

O ENGIE :

Nasza Grupa jest globalnym liderem w dostawie niskoemisyjnej energii i usług. Wspólnie z  170 000 naszych pracowników, naszymi klientami, partnerami i interesariuszami jesteśmy zaangażowani w przyspieszenie dojścia do neutralności węglowej poprzez mniejsze zużycie energii i rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska. Zainspirowani naszym celem („raison d’être”) godzimy wyniki ekonomiczne z pozytywnym wpływem na ludzi i planetę, w oparciu o nasze  kluczowe branże (gaz, energia odnawialna, usługi), aby oferować konkurencyjne rozwiązania naszym klientom.

Obroty w 2020 r.: 55,8 mld euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) i jest reprezentowana w głównych indeksach finansowych (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) oraz indeksach niefinansowych (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris – Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG i Stoxx Global 1800 ESG).

kontakt do biura prasowego ENGIE :

Tel: Francja: +33 (0)1 44 22 24 35

Email: engiepress@engie.com

Twitter: @ENGIEpress

kontakt ENGIE w Polsce:

Magdalena Jaromińska

Specjalista ds. komunikacji i integracji

Tel : +48 604 299 672

magdalena.jarominska@engie.com