ENGIE Zielona Energia kupuje energię z farm wiatrowych WPD w Polsce


 

ENGIE Zielona Energia – polska spółka wchodząca w skład Grupy ENGIE oraz 2 spółki należące do WPD Europe GmbH zawarły umowy handlowe regulujące zasady współpracy w zakresie kupna-sprzedaży energii elektrycznej i obsługi handlowej powstających w centralnej Polsce Farm Wiatrowych Jarocin-Koźmin oraz Słupca-Kołaczkowo, których właścicielem jest WPD.

Farmy Wiatrowe Jarocin-Koźmin oraz Słupca-Kołaczkowo o łącznej mocy zainstalowanej 87,5 MW, złożone z 17 turbin GE o mocy 2,5 MW każda oraz 15 turbin Vestas o mocy 3,0 MW każda, począwszy od II półrocza bieżącego roku rozpoczną przyłączenia do sieci dystrybucyjnej lokalnego OSD. Docelowo  farmy wiatrowe produkować będą około 300 GWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię blisko 100 tys. średniej wielkości gospodarstw domowych w Polsce.

ENGIE Zielona Energia jest w Polsce właścicielem i operatorem farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych, sprzedaje także energię elektryczną oraz gaz ziemny do klientów biznesowych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku wprowadziła ofertę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dla klientów przemysłowych. Ponadto, świadczy usługi handlowe na rzecz producentów energii odnawialnej, takie jak dostęp do rynku energii, obrót zielonymi certyfikatami i gwarancjami pochodzenia, czy usługi bilansowania handlowego. Skala tej działalności (portfel ponad 700 MW mocy zainstalowanej w OZE) intensywnie rośnie, co wpisuje się w obserwowany na rynku energii w Polsce trend rozwoju OZE oraz strategię biznesową ENGIE nakierowaną na wspieranie i rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii.

Realizowane przez WPD inwestycje w moce produkcyjne oraz doświadczenie i kompetencje ENGIE na polskim rynku energii sprawiają, że obie strony liczą na wieloletnią udaną współpracę oraz synergie biznesowe.