Pracownicy ENGIE o czasie pandemii


11 marca Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła pandemię Covid-19. Grupa ENGIE dostosowała swoje działania do lokalnych wytycznych. Na przełomie kwietnia i maja poprosiliśmy pracowników ENGIE z całego świata, aby własnymi słowami opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach z tym niespotykanym kryzysem. Kilkunastu  pracowników ENGIE reprezentujących różne kraje, w tym Polskę, Francję, Włochy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Brazylię i Singapur, odpowiedziało na nasz apel i przesłało nam swoje odpowiedzi nagrane telefonami.
Pracownicy w przesłanych materiałach odpowiadali  na trzy pytania:

1. Jakie jest największe wyzwanie, z którym musiałeś się zmierzyć w tym okresie pandemii?
2. Jakie Twoim zdaniem są pozytywne skutki tego okresu?
3. O jakim świecie po COVID-19 marzysz?

Ten film powstał we współpracy ze stowarzyszeniem “20 Pytań do Świata”,  które podróżuje po całym świecie od 2016 roku, zbierając odpowiedzi od ludzi.

 

Link do video: https://www.youtube.com/watch?v=pjvMl8w2028&list=PLVl3oJBTkKECzcyg3DtvKy9xoazTM0aE5&index=2&t=0s