APEL – poszukujemy wolnych kwater i wolonariuszy


 

W imieniu spółki z Grupy ENGIE w Polsce- SAR PW przekazujemy Państwu poniższy apel:

Przed nami bardzo ciężka a w chwili obecnej, bardzo odpowiedzialna praca w szpitalach, ogromne wyzwania i prawdziwy test na odwagę, dlatego będziemy wdzięczni o rozpowszechnienie tego apelu do wszystkich ludzi dobrej woli.

Mając  na uwadze charakter naszej pracy poszukujemy indywidualnych, niedużych pojedynczych kwater lub obiektów, w których byłby ograniczony kontakt pomiędzy lokalami, gdzie moglibyśmy zapewnić bezpieczne miejsce odosobnienia naszym pracownikom w przypadku potrzeby odseparowania lub odbycia kwarantanny, nie narażając przy tym ich rodzin.

Oddziały zakaźne, ale też sale operacyjne, czy  oddziały intensywnej opieki medycznej, wymagają specjalnych, bardzo reżimowych warunków środowiskowych. Tam niezwykle istotne znaczenie odgrywa odpowiedni rozdział powietrza, jego czystość i inne wymagane parametry.

W tym niezwykle trudnym okresie dla nas wszystkich poszukujemy, wolontariuszy techników i inżynierów o specjalnościach wentylacja-klimatyzacyjna do świadczenia usługi serwisowej. Poszukujemy również wolontariuszy ze  spokrewnionych branż, tj. branży elektrycznej  lub mechanicznej, do przyuczenia w trybie ekspresowym  do świadczenia  obsługi serwisowej urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w szpitalach – osób odważnych, gotowych razem z nami wspierać szpitale i ich służby medyczne w walce z koronawirusem. Chcemy chronić nasz personel, ich rodziny dlatego szukamy kwater na kwarantannę i zamierzamy stworzyć serwisowe służby rezerwowe, oparte na wolontariuszach w przypadku, kiedy  nasze pierwszoliniowe służby ulegną zredukowaniu przez kwarantannę bądź zarażenie. Nie możemy z powodu koronawirusa  pozostawić szpitali bez specjalistycznej opieki technicznej, szczególnie tych najważniejszych szpitali w Warszawie.

Przekażcie naszą prośbę do przyjaciół oraz znajomych, a wszelkie potencjalne oferty kierujcie do naszej firmy (e-mail: damyraderazem@sarserwis.pl, kontakt: Tomasz Poteraj tel. 722-344-388) bo prawidłowe funkcjonowanie szpitali to bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów, to nasza wspólna powinność i odpowiedzialność.