Projekt termomodernizacji 24 placówek oświatowych w Zgierzu nagrodzony w ramach konkursu TOP Inwestycje Komunalne.


W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udało się wykonać szeroko zakrojone prace budowlane poprawiające efektywność energetyczną żłobka miejskiego, przedszkoli, szkół oraz basenu zlokalizowanych w Zgierzu. W wyniku robót średnia szacowana oszczędność energetyczna zgierskich budynków oświatowych (według audytów energetycznych) wyniesie nawet 60%. To dużo, wziąwszy pod uwagę średnią oszczędność energii, która po termomodernizacji sięga zazwyczaj 25%.

Projekt termomodernizacji 24 budynków oświatowych prowadzony w Zgierzu zwrócił uwagę kapituły konkursu „TOP Inwestycje Komunalne 2019”, w której zasiadają eksperci ze świata administracji, samorządu oraz biznesu. Nagrodę wraz z Radą Konsultacyjną Konkursu przyznaje Portal Samorządowy. Gala wręczenia nagrody dla projektu w Zgierzu odbyła się wczoraj wieczorem (14.05.2019 r.), w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Projekt został wyłoniony jako jedna z dziesięciu najlepszych inwestycji komunalnych roku. W ramach konkursu przyznano 10 równorzędnych nagród dla najlepszych inwestycji zrealizowanych w różnych dziedzinach w całej Polsce.

„Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pozwoliła na sprawne wykonanie prac termomodernizacyjnych w 24 placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta. Do sfinansowania przedsięwzięcia wykorzystaliśmy wszystkie dostępne źródła, w tym środki europejskie. Takie połączenie instrumentów finansowych z partnerstwem publiczno-prywatnym może być efektywną metodą dla samorządów na zrealizowanie wielu ważnych i potrzebnych projektów.” – mówi Przemysław Staniszewski, Prezydent Zgierza.

W województwie łódzkim Gmina Miasto Zgierz jest pierwszym samorządem, który zdecydował się na ten atrakcyjny, choć trudny model finansowania inwestycji. Realizowany przez miasto projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza” jest jednocześnie jednym z największych w Polsce pod względem zakresu i wartości wśród projektów termomodernizacyjnych.

„Projekt termomodernizacji budynków, prowadzony wspólnie z Urzędem Miasta w Zgierzu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest jednym z 3 projektów zrealizowanych przez zespół ENGIE w Polsce. Partnerstwo Publiczno-Prywatne to doskonała formuła do realizowania tego typu inwestycji. Cieszy mnie że, Zgierz zdobią nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim efektywne energetycznie budynki oświatowe. Myślę, że ten projekt stanowi dobrą referencję dla innych samorządów, które mogą zrealizować różne przedsięwzięcia właśnie w takiej formie” – powiedział Mariusz Ślęzak, Prezes Zarządu ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o., który wspólnie z Prezydentem Zgierza odbierał wczoraj nagrodę.

„Jednoczesna termomodernizacja 24 dużych obiektów oświatowych byłaby dla miasta bardzo trudna finansowo i organizacyjnie. Dzięki zaangażowaniu partnerów z Grupy ENGIE możliwe stało się osiągnięcie oczekiwanego efektu w możliwie krótkim czasie. Dużą wygodę stanowi też outsourcing administracji budynków. To także istotne odciążenie dla miasta” – dodaje Przemysław Staniszewski, Prezydent Zgierza.