ENGIE Technika Instalacyjna oraz ING Bank Śląski inicjują współpracę w zakresie elektromobilności


ENGIE Technika Instalacyjna oraz ING Bank Śląski inicjują współpracę w zakresie elektromobilności

Rozwój elektromobilności oraz rozwiązania z obszaru efektywności energetycznej to zakres zainicjowanej współpracy pomiędzy ENGIE Technika Instalacyjna a ING Bankiem Śląskim. List intencyjny w sprawie wspólnych działań został podpisany 29 listopada br.

Celem wspólnej inicjatywy jest promocja zrównoważonego rozwoju i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz aktywne działanie na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce.

– W ING chcemy wspierać projekty związane z ochroną środowiska. Ważnym elementem naszej strategii jest pomaganie klientom w transformacji energetycznej oraz wyborze rozwiązań sprzyjających oszczędzaniu energii. Jednym z obszarów naszego zainteresowania jest elektromobilność. Wierzymy, że współpraca z naszym partnerem przyczyni się do upowszechnienia samochodów elektrycznych w Polsce – powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

To kolejny projekt w obszarze elektromobilności, który będzie realizowany w Polsce przez ENGIE. Współpracujemy już w tym zakresie w kraju m.in. z producentami samochodów i organami samorządowymi –– powiedział Maciej Kopański, Prezes Zarządu ENGIE Technika Instalacyjna.

List intencyjny, który podpisaliśmy, to dowód na to, że ENGIE jest wiodącym podmiotem wspierającym rozwój elektromobilności w Polsce. Samochody elektryczne staną się popularne tylko wtedy, gdy będzie za nim szedł szeroki front inwestycji zwiększających dostępność stacji ładowania i poziom komfortu użytkowania takich pojazdów. Nasza współpraca to kolejny krok na drodze do tego celu. Mamy również zamiar rozpowszechniać wiedzę o elektromobilności oraz promować koncepcję ekonomii współdzielenia i smart mobility – dodał Janusz Grądzki, Dyrektor Departamentu Nowych Technologii ENGIE Technika Instalacyjna.

Bardzo cieszymy się z podjęcia wspólnych działań na rynku polskim – powiedział obecny podczas uroczystości Fabrice Talifre odpowiedzialny w grupie ENGIE za rozwój ekologicznej mobilności. Jest to potwierdzenie że obie organizacje traktują kwestie związane z poszanowaniem środowiska w priorytetowy sposób.