ENGIE otwiera Fabrykę Cyfrową


ENGIE otwiera Fabrykę Cyfrową i ogłasza podpisanie międzynarodowych kontraktów z firmami C3 IoT oraz Kony

ENGIE, w ramach wewnętrznych zmian, utworzyła Fabrykę Cyfrową, globalne centrum doskonałości, utworzone w celu wspierania transformacji cyfrowej w Spółkach.

Fabryka będzie zatrudniała setki wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów, poza doradcami technicznymi już pracującymi w Grupie, którzy będą przekazywać swoje doświadczenie 24 Jednostkom Biznesowym na całym świecie i tym samym wspierać i promować zmiany projektowe i programy dotyczące cyfryzacji.