ENGIE i Stadtwerke München rozpoczynają współpracę w Polsce


ENGIE Zielona Energia – polska spółka wchodząca w skład Grupy ENGIE oraz spółka Windfarm Polska III należąca do Stadtwerke München zawarły w ostatnich dniach pakiet umów handlowych regulujący zasady współpracy w zakresie kupna-sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia oraz obsługi handlowej powstającej w północnej Polsce Farmy Wiatrowej Jasna, w której inwestorem i właścicielem jest Stadtwerke München.

Farma Wiatrowa Jasna o mocy 132 MW, na którą składa się 39 nowoczesnych turbin wiatrowych Vestas V126, posadowionych na wieżach o wysokości 117 i 137 metrów, począwszy od II półrocza bieżącego roku rozpocznie proces przyłączenia do sieci przesyłowej i proces rozruchu technologicznego. Docelowo produkować będzie około 400 GWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię około 100 tys. średniej wielkości gospodarstw domowych w Polsce.

ENGIE Zielona Energia jest w Polsce właścicielem i operatorem farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych, sprzedaje także energię elektryczną oraz gaz ziemny do klientów biznesowych w ramach stałej ceny, ale również w oparciu notowania Towarowej Giełdy Energii SA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wprowadziła ofertę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dla klientów przemysłowych. Ponadto, świadczy usługi handlowe na rzecz producentów energii odnawialnej, takie jak dostęp do rynku energii, obrót zielonymi certyfikatami i gwarancjami pochodzenia, czy usługi bilansowania handlowego. Skala tej działalności (portfel ok 650 MW mocy zainstalowanej w  OZE w 2020 r.) intensywnie rośnie, co wpisuje się w obserwowany na rynku energii w Polsce trend rozwoju OZE oraz strategię biznesową ENGIE nakierowaną na wspieranie i rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii.

Z uwagi na moce produkcyjne i pozycję Stadtwerke München oraz doświadczenie i kompetencje ENGIE na polskim rynku energii, obie strony liczą na wieloletnią udaną współpracę oraz synergie biznesowe.