ENGIE wybiera Singapur na siedzibę centrum badawczo-rozwojowego dotyczącego prac nad zieloną energią w południowo-wschodniej Azji.


Prace w  Laboratorium ENGIE w Singapurze będą koncentrowały się na trzech podstawowych obszarach: inteligentnych systemach energetycznych dla miast i wysp, efektywności energetycznej w przemyśle i technologiach gazowych.

Laboratorium, które zostało otwarte 11 czerwca 2016, będzie wspierać i współpracować ze Spółkami ENGIE działającymi w tym regionie. Grupy robocze będą pracowały nad projektami R&D i będą świadczyły usługi w oparciu o swoją wiedzę techniczną dotyczącą nowych systemów energetycznych, systemów cyfrowych – Internetu Rzeczy oraz aplikacji mobilnych jak również będą działały na rzecz wzmacniania obecnych technologii i udoskonalenia infrastruktury energetycznej i zużycia energii.