Tractebel


 

 

Tractebel Engineering S.A jest częścią grupy ENGIE, jednak ze względu na silną obecność na rynkach międzynarodowych występuje pod własną marką.

Tractebel Engineering S.A powstała w Polsce po przekształceniu firmy CITEC S.A., założonej w 1992 r.  Dzięki zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów firma szybko zdobyła wiodącą pozycję na rynku usług wodno-kanalizacyjnych. W 2006 r. firma rozpoczęła intensywny rozwój działalności w Segmencie Energetyki, dzięki czemu zdobyła silną pozycję w na rynku usług inżynierskich i konsultingowych w obszarze energetyki węglowej, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej. W Segmencie Wody i Gazu firma realizuje projekty w zakresie gazociągów oraz LNG, gospodarki wodno-ściekowej, hydrotechniki śródlądowej i morskiej oraz gospodarki odpadami. Spółka specjalizuje się również w usługach dla przemysłu i infrastruktury.

Tractebel w Polsce