Rozwiązania – Projektowanie i wykonawstwo


ENGIE uczestniczy w przedsięwzięciach naszych klientów już od wczesnego etapu identyfikacji potrzeb. Nasi doświadczeni projektanci opracowują wariantowe koncepcje rozwiązań, tak aby finalne rozwiązanie jak najlepiej spełniało oczekiwania klienta. Dalsze etapy prac projektowych, włączając w to wszelkie kontakty z urzędami są przeprowadzane przez naszych pracowników. Realizacja prac również jest przeprowadzana kompleksowo, tak aby zminimalizować obciążenie organizacyjne dla inwestora, a końcowe odbiory urzędowe zakończyły się pozytywnie w uzgodnionych terminach.

Mając na uwadze specyfikę potrzeb jesteśmy w stanie być obecni na dowolnym etapie projektu inwestycyjnego np. opracowując jedynie dokumentacje wykonawcze, czy realizując pakiet prac w oparciu o powierzoną dokumentacje techniczną.