Rozwiązania – PPP


Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) stała się skutecznym i efektywnym sposobem rozwijania i modernizacji infrastruktury publicznej. W projekcie PPP, wszyscy partnerzy dzielą się wiedzą, tworząc wartość dodaną. Dzięki właściwemu podziałowi ryzyka, klient uzyskuje wyniki w ramach długoterminowej umowy.

ENGIE uczestniczy w projektach PPP od ponad dziesięciu lat w wielu sektorach, takich jak: ochrona zdrowia, administracja publiczna, transport, obiekty sportowe itp Zadania partnera prywatnego są realizowane spełniając surowe kryteria, obejmujące działania w zakresie wykonawstwa, zarządzania obiektami i zarządzania zużyciem energii z gwarancją dobrego wykonania. Obejmują one również odpowiedzialność za utrzymanie wartości aktywów w długich okresach.

Co oferujemy:
• Analiza wymagań
• Prace koncepcyjne
• Przygotowanie kompleksowej oferty
• Realizacja projektu i zarządzanie
• Utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie obiektami
• Zarządzanie energią

Korzyści:
• stałe, gwarantowane kwoty nakładów inwestycyjnych i kosztów obsługi
• wymierny i dobrze zdefiniowany poziom usług
• zrównoważony rozkład kosztów i ryzyk pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym
• maksymalne wykorzystanie specyficznego doświadczenia i know-how wszystkich partnerów
• lepsza kontrola budżetu i terminu

Wieloletnie doświadczenie z rynku światowego, ma praktyczne zastosowanie w wymagających projektach w Polsce. ENGIE realizuje pierwszy projekt PPP w edukacji. Jest nim przebudowanie i utrzymanie przez 25 lat domów studenckich dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego. Wartość zadania wynosi ponad 100 mln PLN i obejmuje modernizację ponad 1000 miejsc, w trzech 11 kondygnacyjnych budynkach o powierzchni ponad 20 tys mkw. Modernizacji zostanie poddana również infrastruktura sportowa.

SITA należąca do grupy kapitałowej ENGIE realizuje w formule PPP spalarnię śmieci w Poznaniu.

Są to pionierskie przedsięwzięcia na rynku polskim, cechujące się innowacyjnym podejściem do kwestii finansowania, jak również do kwestii technicznych.

Przykłady doświadczenia grupy ENGIE w projektach PPP obejmują np.

Alzacja podpisała pierwszą umowę o poprawę efektywności energetycznej w szkołach w formie PPP, wybierając ENGIE jako partnera prywatnego. Umowa jest zawarta na dwadzieścia lat, i powinna pozwolić na zmniejszenie zużycia energii o 35% w budynkach, o łącznej powierzchni 300.000 m². Zapewni on również spadek emisji gazów cieplarnianych o 65%. Umowa ta zakłada budowę sześciu kotłowni na biomasę, optymalizację systemów grzewczych i wentylacyjnych, montaż 5000 m² paneli fotowoltaicznych i izolację budynków. Wartość projektu to ponad 30 mln euro.

ENGIE Ineo podpisało umowę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z Communauté de l’Ouest Gmin de de la Plaine de France (CCOPF) na remont i konserwację oświetlenia budynków samorządowych oraz oświetlenia ulicznego ENGIE Ineo będzie odpowiedzialne również za ułożenie nowych kabli zasilających. Partnerstwo umożliwi CCOPF zmniejszenie zużycia energii o 50% w sieci oświetlenia publicznego.

Umowa z miastem Perla (Hiszpania), na okres 15 lat o wartości 54,7 mln euro, przewiduje zmniejszenie zużycia energii w oświetleniu publicznym o blisko 40% i oszczędności dla budynków publicznych o więcej niż 6%. Będzie to zapobiegać emisji 1000 ton CO2 do atmosfery rocznie.
W ramach umowy, ENGIE dostarczy energię (gaz ziemny i energię elektryczną), zapewni utrzymanie i eksploatację systemów grzewczych elektrycznych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i oświetlenia budynków komunalnych. Ponadto ENGIE zainwestuje ponad dwa miliony Euro w poprawę efektywności energetycznej, z uzyskanych oszczędności. Osiągnięte to zostanie przede wszystkim poprzez: modernizację kotłów,i systemów oświetlenia, instalację czujników ruchu, liczników energii oraz implementację systemu zarządzania energią.

To już trzecia taka umowa podpisana pomiędzy ENGIE i miastem Madryt w ostatnim czasie, co umacnia pozycję ENGIE jako światowego lidera w zakresie efektywności energetycznej.