Rozwiązania – Obsługa obiektów


CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE OBIEKTEM

Gwarancja dostępności i sprawności instalacji technicznych jak i ich efektywności energetycznej czynią budynki zarówno inteligentnymi, jak i przyjaznymi środowisku. Gwarancja taka zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i komfort z jednoczesnym obniżeniem kosztów i zapewnieniem świadczenia usług wg najnowszych standardów. Poprzez zintegrowane zarządzanie obiektami ENGIE pozwala swoim klientom skoncentrować się na ich głównych działaniach.
Pracujące w ponad 30 krajach zespoły towarzyszą klientom ENGIE w realizacji strategicznych działań outsourcingowych, zapewniając wyspecjalizowane zespoły i innowacyje rozwiązania.

MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG

ENGIE dostarcza kompleksowe rozwiązania FM do ponad 30 krajów Europy Bliskiego Wschodu, Afryki (EMEA) oraz Ameryki Północnej.

Ostatnie akwizycje w Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Chile), Azji (Chiny, Malezja, Singapur oraz Australia) pozwoliły na rozszerzenie naszej globalnej obecności. Międzynarodowy biznes FM będzie rósł wykorzystując naszą globalną siłę w dostarczaniu transgranicznych rozwiązań serwisowych, wymianę najlepszych praktyk i unikalną kompetencję w obszarze energii.

ENERGIA
Nasze możliwości zarządzania budynkami są oparte nie tylko na byciu ekspertem w dostarczaniu szerokiego zakresu usług technicznych i infrastrukturalnych, ale także na wzroście znaczenia naszych kompetencji jako lidera w rozwiązaniach poprawiających efektywność energetyczną.
GDF Suez jako Grupa jest jedną z wiodących firm energetycznych na świecie i największą jeśli chodzi o kapitalizację rynku.

Nie jest więc niespodzianką, że ENGIE jest numerem jeden w rozwiązaniach dotyczących efektywności energetycznej i zarządzaniu zużyciem energii
w Europie.

Energia stała się kluczowym problemem, na którym skupiają się klienci korporacyjni na całym świecie. Żadna firma na rynku FM nie jest lepiej wyposażona w narzędzia koncentrujące się na energii jak ENGIE.

Nie tylko oferujemy imponującą gamę rozwiązań do kontroli i redukcji zużycia, ale również pracujemy nad redukcją mocy szczytowej i optymalizacją zamówień. Dzięki potencjałowi produkcyjnemu grupy możemy dostarczać również Zielone Certyfikaty.

Zarządzanie energią staje się coraz bardziej integralną częścią rozwiązań TFM na całym świecie.