COP24. ENGIE w gronie Liderów Elektromobilności


Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Jednym z głównych tematów szczytu w Katowicach w obszarze technologii jest rozwój elektromobilności. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wraz PWC Polska przygotowały prezentacją wyników badania „Lider elektromobilności 2018”, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Energii. Wzięli w nim udział producenci samochodów oraz infrastruktury do ładowania pojazdów, instytucje finansowe, firmy transportowe i odbiorcy technologii. Celem badania było nakreślenie kompleksowego obrazu rynku e-mobility w Polsce oraz wskazanie podmiotów, które są najbardziej zaangażowane w jego rozwój. Nagrody wręczyli wysocy rangą przedstawiciele strony rządowej.

Jedną z firm wyróżnionych przez uczestników badania jest ENGIE. Nagrodę „Lider elektromobilności 2018” w jej imieniu odebrał Janusz Grądzki, Dyrektor Departamentu Nowych Technologii. – Znaleźliśmy się w prestiżowym gronie firm będących w awangardzie branży e-mobility w Polsce. To dla nas potwierdzenie, że zmierzamy w dobrym kierunku. Cieszę się, że nasz wkład w rozwój zrównoważonego transportu w Polsce został doceniony. Rynek elektromobilności w naszym kraju dopiero zaczyna się rozwijać. Wymaga współpracy i koordynacji działań wielu podmiotów, dlatego takie inicjatywy jak dzisiejsza debata są bardzo ważne i potrzebne. Transport zeroemisyjny to przyszłość, trzeba więc sukcesywnie likwidować bariery jego rozwoju. Jedną z nich jest mało rozwinięta infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych. Naszym celem jest zwiększenie dostępności stacji ładowania i ułatwienie użytkownikom korzystania z pojazdów zeroemisyjnych. – skomentował Janusz Grądzki.